iranIR kingdomEN germanyDE

درباره ایران - درباره استان خراسان رضوی -

درباره پارک ملی تندوره

پارک ملی تندوره
عکس اول پارک ملی تندوره عکس دوم پارک ملی تندوره

پارک ملی تندوره در شمال شرقی ایران و نزدیک ترکمنستان در 37 درجه و 29 دقیقه تا 37 درجه و 33 دقیقه عرض جغرافیایی و 58 درجه و 33 دقیقه تا 58 درجه و ۵۴ دقیقه طول جغرافیایی واقع گردیده‌ است . براساس تقسیم بندی مجموعه تندوره در شمال استان خراسان رضوی در شهرستان درگز قرار دارد . این منطقه در حوزه آبریز هریرود و کشف‌رود و زیرحوزه رودخانه درونگر قرار گرفته‌ است . پارک ملی تندوره که زمانی تفرجگاه و محل تفریح مردم درگز و قوچان بود ، از زیباترین و عمیق‌ترین دره‌های ژرف و پر شیب و تپه ماهورها بهره مند میباشد و از بهترین زیستگاهای جانوران وحشی به ویژه قوچ و میش اوریال می‌باشد که چنانچه صبح زود یا غروب در این منطقه باشید گله‌های کل و بز را می توانید بینید که در حال چرا میباشند .