iranIR kingdomEN germanyDE

درباره ایران - درباره استان خراسان رضوی -

درباره بوستان ملت مشهد

بوستان ملت مشهد
عکس اول بوستان ملت مشهد عکس دوم بوستان ملت مشهد

بوستان ملت مشهد ، یکی از مهم‌ترین بوستان‌های شهر مشهد می‌باشد که در غرب این شهر قرار گرفته‌ است . چرخ و فلک این بوستان بزرگترین چرخ و فلک خاورمیانه و هجدهمین چرخ و فلک مرتفع جهان میباشد .
پارک ملت مشهد ، قدیمی‌ترین بوستان شهر مشهد در سال 1343 در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی در مکانی که آن زمان خارج شهر بود احداث گردید اما به دلیل به توسعه شهری ، این بوستان اکنون در داخل شهر قرار گرفته‌ است .
این بوستان در آن زمان توسط دو مهندس طراح انگلیسی به سبک بوستان‌های انگلستان طراحی گردید ولی ساخت آن نهایتاً چندین سال بعد توسط مهندسین ایرانی به اتمام رسید .